«Οι οικονομικά ασθενέστεροι είναι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής»

«Οι οικονομικά ασθενέστεροι, με βάση αυτόν τον δείκτη, είναι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι σε ποσοστό 70% μπορούν να πληρώσουν λίγες ή καμιά από τις υποχρεώσεις τους τούς επόμενους μήνες. Οι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις περισσότερες ή όλες από αυτές είναι μόλις το 16%. Αυτό το καμπανάκι ας ηχήσει στα αυτιά και εκείνων που προτιμούν να υπερτονίζουν το ιδεολογικό στοιχείο στην ψήφο προς τη Χρυσή Αυγή και αυτών που αδυνατούν να εκφράσουν τους αδύναμους της κοινωνίας. Αυτό το δημοσκοπικό εύρημα είναι σήμα κινδύνου για πάρα πολλούς…» onair24.gr